Wat is A/B Testing?

A/B Testing is een techniek die we gebruiken om te bepalen of een specifieke verandering op een pagina conversies positief kan beïnvloeden. Het wordt toegepast door het maken van een variatie pagina (pagina B). Deze resultaten vergelijken we met originele versie van de pagina (pagina A). De versie die meer conversies genereert wint de test.

A/B tests of multivariatie tests?

A/B tests zijn kwantitatieve tests die werken met één variabele. Deze variabele kan meer dan twee versies hebben. De verandering kan toegepast worden op verschillende pagina's: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J. Je kan bijvoorbeeld 10 versies van een call to action testen, door het verkeer te verdelen over 5 versies van dezelfde pagina met elke een andere call to action. 

Multivariatie tests zijn anders van A/B tests. Multivariatie test gebruiken meerdere variabelen om te testen welke combinatie van variabelen beter converteert. In één variatie kan je bijvoorbeeld de titel, call to action button en prijs tegelijk veranderen. 

Met A/B tests kan je exact het element ontdekken dat mogelijk de sleutel is tot meer conversies. 

Hoe werkt A/B testing en analyse?

Het lijkt een simpele techniek, A/B Testing is een proces met een diepe data analyse en geeft je belangrijke inzichten over hoe bezoekers de website bekijken en gebruiken. De resultaten zijn alleen bruikbaar als de test goed  is ingesteld met de juiste variabele, op relevante pagina's en op het juiste moment. 4 onvermijdelijke stappen voor goede testresultaten:

1. Conversion doel instellen. Het doel van AB test is om elementen te verbeteren zodat meer bezoekers je gewenste actie uitvoeren. Het resultaat daarvan is een verhoging van het conversie ratio. Je kan AB tests gebruiken om verschillende types conversies te testen. 

  • Afgeronde contactformulieren

  • Offerte verzoeken

  • Downloads van documenten (brochures, ebooks enz.)

  • Nieuwsbrief inschrijvingen

  • Klikken op advertenties of banners

  • Een andere strategische actie op de website

2. Hypothese. Testen begint met het analyseren van de conversie funnel en de pagina identificeren die verbeterd moet worden om meer bezoekers verder in het conversie proces te brengen. Daarnaast moet je het element ontdekken dat, als het veranderd is, het gedrag van de bezoekers veranderd. Je ontdekt dat element door het begrijpen van bezoekersgedrag gecombineerd met je kennis van websites. 
 

A/B testing ideeën

Marketing: prijzen, aanbiedingen, call to action

Copywriting: koppen, schrijfstijl, tekstlengte

Design: opmaak, kleurgebruik, achtergronden, beeldmateriaal

De hypothese moet een meetbaar doel bevatten. Een hypothese zou kunnen zijn: " Het veranderen van de button-kleur zal de conversie ratio verhogen met 5%” of “Het verwijderen van één veld op het contactformulier zal het aantal leads verhogen met 4%”.

3. Testen. Experimenten moeten worden ingezet volgens bepaalde regels. Voor betrouwbare en exacte resultaten hou je rekening met de volgende factoren: 

  • Timing: beide paginaversies worden weergegeven op hetzelfde moment, voor dezelfde periode. Anders worden resultaten beïnvloed door het seizoen, trends en andere externe factoren. 
  • Verkeer: Het verkeer moet gelijk verdeelt worden over de paginaversies. Je kan verschillende bezoekers segmenten kiezen om de test op uit te voeren, je maakt veranderingen die relevant zijn voor dat segment van de bezoekers. 
  • Test duur: De variatie pagina's lopen voor een bepaalde tijd om goede testresultaten te genereren. De testduurt hangt af van het aantal bezoeken, aantal bezoekers dat deelneemt aan de test en het gestelde doel. 

4. Data analysis. De test kan een neutraal resultaat hebben of een opvallende stijging van het conversie ratio laten zien. Je had misschien een theorie over de winnende pagina, testen is een wetenschappelijke methode en deze resultaten moet je vertrouwen, hoe verbazend de resultaten soms ook lijken. 

A/B testen en SEO


Omdat A/B testen bijna gelijkwaardige pagina's met content genereert kan je vragen hebben over de invloed van A/B testen op SEO. 

Als je Google’s advies opvolgt en de tests juist inricht kunnen we alle risico's uitsluiten. Als je daarnaast ook de juiste AB testing tool gebruikt worden veel voorzorgsmaatregelen automatisch uitgevoerd. 

Je wil niet wil dat je pagina versie wordt gezien als duplicated content of gelijkende content. Gebruik rel=”canonical” om aan te geven dat er maar één originele versie van de pagina is die door de robots moet worden bezocht.

Gebruik daarnaast een 302 redirect in plaats van een 301 om verkeer te redirecten naar een pagina-versie. Een 302 geeft aan dat de variatie pagina tijdelijk is en waarschijnlijk onderdeel is van een test. 

A/B testing software – de makkelijke manier van testen

Het gebruik van A/B Testing software is een ideale manier om te checken welke site veranderingen de bezoekers overtuigen om de gewenste actie te doen. Tests moeten regelmatig worden toegepast, de omgeving veranderd contstant en websites moeten zich aanpassen aan de bezoekersvoorkeuren en veranderingen in internetgebruik. 

Als je de juiste 
A/B testing tool gebruikt zijn experimenten gemakkelijk op te zetten en toe te passen zonder veeleisende veranderingen in de inhoud van de website of in de bron van de website. 

A/B Testing tools bieden je waardevolle informatie over klantgedrag en helpen je om de juiste keuzes te maken bij het veranderen van elementen op de website. 

Omniconvert – A/B testing made easy

Bij Omniconvert geloven we in het feit dat marketing conclusies nooit universeel kunnen worden toegepast. Wat op website A werkt hoeft niet op website B te werken. Onderzoek en testen zou de basis van elke marketing strategie moeten zijn. Als A/B Testing goed wordt toegepast helpt het je om beslissingen te nemen op het gebied van design, marketing en copywriting die het aantal conversies verhoogt met hetzelfde aantal bezoekers.

Omniconvert is een online website optimizer die onder andere, een nauwkeurige en gemakkelijke A/B Testing tool bevat. Met deze tool kan je design elementen, content en calls to action aanpassen. Dit kan allemaal zonder dat het technisch complex is of dat je veranderingen handmatig toe moet passen. 

Martketizator kan het verkeer segmenten gebaseerd op locatie, verwijzende bron, weer en andere parameters. Hierdoor kan je de prestatie van een paginaversie testen die geoptimaliseerd is voor een specifieke gebruikersgroep. 

A/B testing is een belangrijke stap in het optimaliseren van websites voor meer conversies. Het is een must voor elke website die de bezoekers op een meer doordachte en zinvolle manier wil bedienen. Bekijk meer eigenschappen van ons A/B Testing platform >