API

Przed użyciem poniższego klienta JavaScript API upewnij się, że wcześniej dodałeś na stronę ogólny kod śledzenia.


Odwiedzający

Otrzymasz wszystkie dane o odwiedzających zgromadzone przez Omniconvert. Poniższa metoda API zwróci obiekt JavaScript.
_mktz.push(["getVisitor"]);

Eksperyment

Otrzymasz ID każdego eksperymentu oraz jego warianty, które zostały uruchomione dla bieżącej strony. Metoda API zwróci obiekt JavaScript; w przeciwnym wypadku, zwraca false.
_mktz.push(["getExperiment"]);


Zastosowanie eksperymentu

Używając tej metody wymuszasz zastosowanie na odwiedzającym wybranego eksperymentu lub jednego z wariantów eksperymentu. Jeśli zastosujesz tę metodę, wszystkie ustawienia eksperymentu (segmentacja, częstotliwość, itp.) będą zignorowane. Jako parametru możesz użyć ID eksperymentu lub kombinacji ID wariantu eksperymentu. Jeśli wybierzesz tylko ID eksperymentu, wariant zostanie wybrany losowo. Wszystkie identyfikatory ID eksperymentu oraz wariantów znajdziesz w panelu administracyjnym, na stronie eksperymentu.
_mktz.push(["applyExperiment","EXPERIMENTID-VARIATIONID"]);


Debugowanie

Ta metoda wyświetli w console.log historię wszystkich czynności prowadzonych przy użyciu Omniconvert. Metoda wskaże również przyczynę, dla której eksperyment nie jest uruchamiany.
_mktz.push(["getLogs"]);


Dezaktywacja kodu Omniconvert

Możesz użyć tej metody do wyłączenia wszystkich eksperymentów dla bieżącej strony. Należy użyć tej funkcji przed wywołaniem ogólnego kodu śledzenia.
var _mktz = _mktz || [];
_mktz.push("disable");
Lub możesz dezaktywować śledzenie z poziomu panelu administracyjnego.