Testy AB - co to takiego?

Testy A/B to metoda stosowana do określenia, czy dana zmiana wprowadzona na stronie może wpływać pozytywnie na współczynnik konwersji. Metoda ta jest wdrażana poprzez utworzenie strony ze zmianami (strona B), której wyniki porównywane są z wynikami strony oryginalnej (strona A). Wygrywa strona, która ma lepsze wyniki pod względem konwersji.

Testy A/B czy testy wielowariantowe?

Testy A/B są testami ilościowymi działającymi z pojedynczą zmienną. Jednak ta zmienna wcale nie musi mieć tylko dwóch wersji. Zmiana może być wprowadzona na szeregu stron: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J. Na przykład, możesz poddać testowi do 10 wersji wezwań do działania poprzez podzielenie ruchu na 5 wersji tej samej strony, każda z innym wezwaniem do działania.

W przeciwieństwie do testów A/B, testy wielowariantowe wykorzystują wiele zmiennych w celu określenia, która kombinacja zmiennych ma więcej konwersji. Np. jedna wprowadzana zmiana może jednocześnie dotyczyć tytułu, przycisku wezwania do działania i ceny.

Zaleca się korzystanie z testów A/B w przypadku, gdy można precyzyjnie określić element będący potencjalnym kluczem do zwiększenia liczby konwersji.

W jaki sposób prowadzić testy A/B i ich analizę?

Pomimo swojej prostoty testy A/B są procesem, w skład którego wchodzi głęboka analiza danych. Dają one również istotne informacje na temat interakcji użytkownika z naszą stroną. Wyniki pojawią się tylko wtedy, gdy spełnionych będzie jednocześnie kilka warunków: test zostanie poprawnie wdrożony, zostanie użyta odpowiednia zmienna, a także test będzie przeprowadzony na właściwych stronach oraz w odpowiednim czasie.


Oto 4 kroki, dzięki którym uzyskasz świetne wyniki:

1. Określenie celu konwersji. Podstawowym celem przeprowadzania testów A/B jest udoskonalenie elementów, które przekonają większą liczbę użytkowników do wykonania pożądanego działania. W konsekwencji współczynnik konwersji wzrośnie. Możesz wykorzystać testy A/B do znalezienia sposobu na maksymalizację różnych rodzajów konwersji:

 • Sfinalizowanie zakupu
 • Zapytania ofertowe
 • Pobieranie elektronicznych wersji dokumentów
 • Subskrypcje newsletterów
 • Kliknięcia na reklamy lub banery
 • Każde inne działanie strategiczne na stronie

2. Hipoteza. Testowanie rozpoczyna się od analizy lejka konwersji oraz zidentyfikowania strony wymagającej poprawy. Dzięki temu będzie możliwe nakłonienie większej liczby użytkowników do procesu konwersji. Dodatkowo, konieczne jest dokładne określenie elementu, który dzięki wprowadzonej zmianie istotnie wpłynie na poziom zaangażowania użytkownika. Ten kluczowy element może być wskazany dzięki dobremu zrozumieniu zachowania użytkownika w połączeniu z wiedzą z zakresu ergonomii stron internetowych.

Pomysły na testy A/B lub co testować:

 • Marketing: ceny, oferty, wezwanie do działania
 • Copywriting: nagłówki, styl, długość tekstu
 • Design: układ strony, kolory, tło, obrazy

Hipoteza powinna wskazywać sposób na osiągnięcie celu. Np. możesz stworzyć hipotezę mówiącą „Bezpośrednie dotarcie do użytkowników przez treść strony podniesie współczynnik konwersji o 5%” lub „Usunięcie jednego pola z formularza kontaktowego spowoduje wzrost leadów o 4%”.

3. Test. Eksperymenty muszą być przeprowadzane według ściśle określonych zasad. W celu uzyskania poprawnego i precyzyjnego wyniku, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Wyczucie czasu: obie wersje strony muszą być wyświetlane użytkownikom w tym samym momencie i przez ten sam okres czasu. W przeciwnym razie na wyniki mogłyby mieć wpływ sezonowość, trendy oraz inne wydarzenia zewnętrzne.
 • Ruch: Ruch powinien być równo podzielony pomiędzy różne wersje strony. Możesz wybrać różne grupy użytkowników, które poddasz testowi oraz wprowadzić zmiany, które będą właściwe tylko dla tych grup użytkowników.
 • Czas trwania testu: strony ze zmianami powinny być uruchomiane na okres czasu umożliwiający zebranie dokładnych wyników. O tym, że wyniki są odpowiednie decydują: ogólna liczba wizyt, liczba wizyt uwzględnionych w teście oraz założony cel.

4. Analiza danych. Wyniki testu mogą być neutralne lub mogą wskazywać na znaczny wzrost współczynnika konwersji. Możesz mieć własną teorię o zwycięskiej stronie, ale testy są metodą naukową i to ich wynikom powinieneś ufać, bez względu na to jak bardzo zaskakujące mogą się wydawać.


Wyzwania testów A/B

W związku z tym, że testy A/B mogą wymagać utworzenia bardzo podobnych pod względem treści stron, mogą pojawić się pewne problemy z SEO.

Niemniej jednak, jeśli stosujesz się do wskazówek Google i przeprowadzasz testy w sposób właściwy, wówczas wszelkie zagrożenia można wyeliminować. Ponadto, jeśli używasz odpowiednich narzędzi do testów A/B, wszelkie niezbędne środki ostrożności zostaną podjęte automatycznie.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje wersje strony były postrzegane jako duplikaty lub jako strony z bardzo zbliżoną treścią, użyj rel=”canonical” do wskazania, że istnieje tylko jedna oryginalna wersja strony, i że to właśnie ona powinna być brana pod uwagę przez roboty wyszukiwarek.

Dodatkowo, w celu przekierowania ruchu na wybraną wersję strony, użyj przekierowania 302, zamiast przekierowania 301. Jest to informacja dla robotów wyszukiwarek, że strona ze zmianami jest tylko stroną tymczasową i najprawdopodobniej jest częścią testu.


Oprogramowanie testów A/B – łatwy sposób testowania

Oprogramowanie testów A/B pozwala odpowiedzieć na pytanie, które zmiany na stronie skłonią użytkowników do wykonania pożądanego przez nas działania. W kontekście nieustannie zmieniającego się środowiska internetowego, w którym strony muszą nadążać za zmieniającymi się preferencjami klientów oraz za zmieniającymi się sposobami korzystania z Internetu, testy powinny być przeprowadzane systematycznie.

Jeżeli korzystamy z odpowiedniego narzędzia do testów A/B, z łatwością możemy opracować i wdrożyć eksperymenty bez konieczności wprowadzania skrupulatnych i wymagających zmian treści strony lub zmian kodu źródłowego.

Narzędzia do testów A/B pozwalają na uzyskanie wartościowej informacji odnośnie zachowania użytkownika oraz na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zmiany elementu strony.

W zespole Omniconverta uważamy, że żadne założenia marketingowe nie są uniwersalne. Coś, co działa na jednej stronie, może nie działać na drugiej. Dlatego też badania i testy powinny stanowić podstawę każdej strategii marketingowej. Poprawnie używane testy A/B mogą pomóc Ci w procesie podejmowania decyzji odnośnie projektu, marketingu czy copywritingu, czyli decyzji, które prowadzą do zwiększenia liczby konwersji przy tej samej ilości ruchu.

Omniconvert to optymalizator stron internetowych, który zawiera, wśród innych ważnych opcji, bardzo dokładne i łatwe w obsłudze narzędzie do testów A/B. Dzięki niemu możesz zmieniać elementy wyglądu strony, treści i wezwania do działania bez znajomości technik programowania.

Martketizator, dzięki możliwości segmentacji ruchu w oparciu o lokalizację, witryny odsyłające, warunki pogodowe i inne parametry behawioralne, może zmierzyć skuteczność działania nowej wersji strony zoptymalizowanej dla konkretnej grupy użytkowników.

Testy A/B są ważnym krokiem w procesie optymalizacji stron dla zwiększenia konwersji oraz koniecznością dla każdej strony, która chce w o wiele bardziej znaczący sposób zaangażować swoich użytkowników. Przeczytaj więcej o platformie do testów A/B >